UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
CIEKAWOSTKI

Co to jest Ramowa Dyrektywa Wodna?
W Europie jedynie 1/3 wód powierzchniowych i 1/4 podziemnych nie jest zagrożona zanieczyszczeniami i zmianami ilościowymi. Aż 60% europejskich miast nadmiernie eksploatuje zasoby wód podziemnych ‒ praktycznie wszystkie wielkie stolice z wyjątkiem… Warszawy, a połowa cennych przyrodniczo terenów podmokłych jest zagrożona przesuszeniem w związku z tą eksploatacją. Południowa Europa nadal rozszerza areał nawadniany w tempie około 2% rocznie.
W obliczu tych zagrożeń Unia Europejska przyjęła w 2000 roku Ramową Dyrektywę Wodną ‒ powstał prawny obowiązek ochrony i przywracania jakości i ilości wód słodkich w Europie. Dyrektywa zakłada osiągniecie do 2025 roku dobrego stanu wszystkich wód lądowych, stworzenie systemu gospodarki wodnej zbudowanego na gospodarowaniu wodami w naturalnych dorzeczach i zlewniach, przewiduje zintegrowanie większości działań wodno-gospodarczych oraz szeroki udział społeczeństwa w zarządzaniu zasobami wodnymi.
Polska wdrożyła zasady Dyrektywy do znowelizowanej ustawy Prawo wodne i stara się zmienić przestarzały system zarządzania hydrosferą.
Bajka(ł) o wielkiej, słodkiej wodzie
Największym zbiornikiem czystej, nadającej się do bezpośredniego spożycia wody jest Bajkał, reliktowe jezioro tektoniczne ... więcej »
Trzy wielkie wodne wyzwania Polski
  1. W rezultacie postępującego ocieplenia klimatu cyrkulacja atmosferyczna, a wraz z nią obieg wody w atmosferze ... więcej »
Spragniona Ziemia i Ziemianie
W zeszłym roku ludzie zużyli (nie tylko wypili) 10 trylionów litrów słodkiej wody. Ponad 90% z tego poszło na rolnictwo, a 30% ... więcej »
 
Patroni i partnerzy: